สล็อตเครดิตฟรี

รวบบทความเกี่ยวกับสล็อตออนไลน์ สล็อตเครดิตฟรี

งานกาชาดถูกจัดขึ้นออนไลน์อีกครั้งในปีนี้เนื่องจาก Covid-19

งานกาชาดถูกจัดขึ้นออนไลน์อีกครั้งในปีนี้เนื่องจาก Covid-19

เป็นปีที่สองติดต่อกันที่งานกาชาดแห่งชาติจะจัดขึ้นทางออนไลน์เท่านั้นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของ Covid-19 งานนี้จัดขึ้นทุกปีทั่วประเทศไทยเพื่อเป็นทุนสนับสนุนกาชาดและโครงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและคนยากไร้ สภากาชาดมักก้าวเข้ามาเพื่อส่งมอบอุปกรณ์ฉุกเฉิน  ปันส่วนอาหารและชุดบรรเทาทุกข์ทั่วประเทศไทย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาดร้ายแรงในปีนี้ ทำให้ผู้คนต้องติดอยู่และอยู่ในความต้องการอย่างสิ้นหวัง กว่าหนึ่งปีตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้วถึงกันยายนของปีนี้ องค์กรได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุและน้ำท่วมโดยตรง โดยได้มอบชุดบรรเทาทุกข์และน้ำดื่มมากกว่า 20,000 ชุดสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ...

Continue reading...