บาคาร่า จังหวัดภูเก็ตร่วมกับ ทภก.กำหนดมาตรการความปลอดภัย “UNSEEN PHUKET” เซลฟี่เครื่องบินแลนดิ้งระยะประชิด

บาคาร่า จังหวัดภูเก็ตร่วมกับ ทภก.กำหนดมาตรการความปลอดภัย “UNSEEN PHUKET” เซลฟี่เครื่องบินแลนดิ้งระยะประชิด

วันนี้ (06 /03/62)เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนัก บาคาร่า งานท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมแนวทางในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยและความมั่นคงความปลอดภัยการบินบริเวณหัวทางวิ่ง 09 ท่าอากาศยานภูเก็ต หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต เนื่องจากมีประชาชนและท่องท่องเที่ยวจำนวนมาก นิยมมาถ่ายภาพเซลฟี่เครื่องบินแลนดิ้งระยะประชิดที่บริเวณหัวสนามบินแห่งนี้ จนกลายเป็นแหล่งเที่ยวระดับอันซีของจังหวัดภูเก็ตแห่งหนึ่ง โดยมีนายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ก็เพื่อหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กับการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อกำหนดมาตการด้านความปลอดภัยด้านการบินเพื่อให้มาตาฐานเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ซึ่งจัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบข้อกำหนดต่างๆ อยู่เป็นประจำ

ทั้งนี้แนวทางที่ได้หารือกันในเบื้องต้นคือ การกำหนดแนวเขตความปลอดภัยขึ้น โดยจัดเป็นโซนพื้นที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดที่ไม่อนุญาตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายภาพ ส่วนพื้นที่นอกเหนือนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถเข้ามาถ่ายภาพได้ตามปกติ “เราอยากให้ทั้งสองอย่างคือ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ และความปลอดภัยด้านการบิน สามารถอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายอยากให้เกิดขึ้น ส่วนการกำหนดแนวเขตความปลอดภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันลงพื้นที่เพื่อกำหนดแนวเขตที่ชัดเจนในเร็วๆ นี้”

นอกจากนี้ นายวิจิตร กล่าวต่อไปอีกว่า เนื่องจากมีรายงานจากนักบินแจ้งว่า กรณีมีการบินโดรน และการใช้ไฟฉายเลเซอร์ส่องไปยังเครื่องบินขณะนำเครื่องบินลงที่สนามบินภูเก็ต ซึ่งถือเป็นการรบกวนนักบิน จนอาจเป็นสาเหตุนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ ท่าอากาศยานภูเก็ตจึงขอความร่วมมือจากประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวที่อยู่พื้นที่ 9 กิโลเมตร รอบๆ สนามบินภูเก็ต ให้งดการบินโดรน และงดการใช้ไฟฉายเลเซอร์ส่องไปยังเครื่องบินอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมการบิน มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

“บิ๊กแดง” ผู้บัญชาการทหารบก นำ ‘ผบ.คุมกำลัง’ 800 กล่าวปฏิญาณตน รักษาเกียรติยศทหาร วันที่ 7 มี.ค. – ที่กองบัญชาการกองทัพบก ก่อนการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก วาระพิเศษ และการประชุมผู้บังคับหน่วยระดับกองพันขึ้นไป พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้นำผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน ผู้บังคับการกรม ผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกทั่วประเทศ และเเม่ทัพภาค รวมประมาณ 800 นาย ร่วมพิธีปฏิญาณตน เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ

ภัยแล้งมาแล้ว อ่างเก็บน้ำ จ.เลย แห้งขอด หลายอ่างงดปล่อยน้ำเด็ดขาด

วันที่ 7 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแห้งในพื้นที่จังหวัดเลย  ที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 14 แห่ง แห้งขอดลดลงอย่างรวดเร็วต่ำกว่าครึ่งอ่าง และไม่สามารถนำน้ำไปใช้ได้แล้ว 11 แห่ง ต้องรอน้ำฝนตกลงมาเติมในช่วงหน้าฝน อีก 3-4 เดือนข้างหน้า

ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่ ให้งดปลูกพืชในฤดูแล้ง ได้แก่  ข้าวนาปรัง ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เพราะปริมาณน้ำที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำปีนี้ มีปริมาณน้อย และเกิดแห้งขอดลดลงเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา และจะทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งได้รับความเสียหายได้

สำนักงานสถิติเผย เดือนก.พ. ยอดคนว่างงาน 3 แสนคน ป.ตรีครองแชมป์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานยอดผู้ว่างงานเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เหลือ 3 แสนคน จากกำลังแรงงานทั้งหมด 38.32 ล้านคน ต่ำสุดนับตั้งแต่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าบริหารประเทศตั้งแต่กลางปี 2557

เมื่อเทียบกับเดือนน ก.พ.2561 ที่มีผู้ว่างงาน 4.91 แสนคน พบว่าปีนี้มียอดลดลง 1.91 แสนคน และลดลงจากเดือน ม.ค.2562 ประมาณ 8.9 หมื่นคน

คุกเข่าพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนว่า “ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษามรดกของพระองค์ท่าน ไว้ด้วยชีวิต” จำนวน 3 ครั้ง จากนั้นผู้บัญชาการทหารบก ให้กำลังพลกล่าวคำปฏิญาณตนตามว่า

“ข้าพเจ้าจะรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า เกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร ข้าพเจ้าในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะสนับสนุนรัฐบาลที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความจงรักภักดีและมีธรรมาภิบาล ข้าพเจ้าจะดูแลช่วยเหลือ เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส และจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว ด้วยความเมตตาและเป็นธรรม” ต่อด้วยการถวายบังคมฯ 3 ครั้ง บาคาร่า